Ueres Lista

Egy lista, amely nulla elemet tartalmaz. Ilyen adatobjektum létrehozásához használható a [] üres szögletes zárójelpár. Az üres listákat felismeri az empty? (üres?) művelet.

© Ivan Kalas (Magyar változat: ELTE TEAM Labor)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License