Objektumok Leszarmazottai

Ha az objektum egy osztály, akkor leszármazottainak halmaza a következőkből áll:

· Magából az osztályból.

· Az osztályon alapuló összes alosztályból.

· Minden az osztályon közvetlenül, vagy valamely leszármazottján alapuló példányból.

Ha az objektum egy példány, akkor leszármazottainak halmaza a következőkből áll:

· Az objektumból magából.

· Minden példányból, amely közvetlenül az objektumból, vagy közvetve, valamely leszármazottjából származik.

© Ivan Kalas (Magyar változat: ELTE TEAM Labor)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License