Esemeny

Leírás

Lehet standard (lásd a standard események listáját) vagy felhasználó által definiált. Minden eseménynek van egy neve és egy reakciója (az esemény törzse), s egy objektumhoz (osztályhoz vagy példányhoz) tartozik. A név határozza meg az esemény feltételét – például az onLeftDown (haBalLe) azt jelenti, hogy megnyomták az egér bal gombját. Az esemény reakciója Logo utasítások egy listája. Ha az Imagine futtatja, hasonlóan működik egy bemenet nélkül meghívott eljáráshoz. Az eljárások listája tartalmazhatja a let (lokálisérték) és a local (lokálisváltozó) parancsokat is, hogy ideiglenes lokális változókat hozzanak létre az utasításlistához.

Objektumhoz eseményt meghatározni annak VáltoztassMeg párbeszédjén keresztül, vagy a setEvent (esemény!) parancs segítségével lehet. A standard eseményeket a Logo automatikusan futtatja magától – amint a megfelelő feltételek bekövetkeznek. Esemény önálló futtatásához vagy egy felhasználó által definiált esemény futtatásához a runEvent (végrehajtesemény) parancs használható.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License