Alapvető utasítások

Alapvető utasítások,segitségek

Előre-a teknőc a munkaterületen előre mozog a középpontból. (rövid változata: e)
Hátra-a teknőc a munkaterületen hátra mozog a középpontból. (rövid változata: h)
Jobbra- A teknőc jobbra fordul a középponttól.(rövid változata:j)
Balra- A teknőc balra fordul a középponttól.(rövid változata:b)
Haza- a teknőz a kiinduló ponthoz érkezik.
Figyelj- amikor több teknőcöt együtt akarsz használni ezt a parancsot kell beírni.(szögletes zárójelben kell lennie)
Ha- Ha az első bemenet igaz, akkor a ha lefuttatja az U-lista utasításait. Ha a bemenet hamis, akkor a ha-nak nincs hatása.
Tollat fel- A teknőc nem húz tovább vonalat.(rövid változata:tf)
Tollat le- A teknőc vonalat húz tovább (csak a tf után lehet használni)(rövid változata:tl)
Tollszín- A teknőc vonalszínének megváltoztatása. (rövid változata:tsz)(utána felkiálltó jelet kell tenni!)
Tollvastagság- A teknős vonalvastagságának változtatása.(rövid változata:tv)(az utasítás után felkiáltó jelet kell tenni)
Töröl képernyő- Képtörlés és kiindulási ponthoz érkezés.(rövid változata:törölkép)
Ismétlés- a parancsok többszöri ismétlése (ism 12) (a 12 után kell egy szögletes zárójel tennünk és a parancssor végén is. pl.: ism 12[e 50 j 90])
Tölt- Hatására minden aktív teknőc kitölti az őt körülvevő területet a kitöltőszínével vagy kitöltőmintájával, az aktuális kitöltési szabályt alkalmazva.
Irány!- Minden aktív teknőcöt úgy fordít, hogy a bemenetben megadott szög irányába mutasson. Az irányt fokokban kell megadni, északtól az óramutató járásával megegyező irányban növekvően. Például a setHeading 0 (irány 0) úgy állítja be az aktív teknőcöket, hogy északra nézzenek, a setHeading 90 (irány 90)keletre mutat, stb.
Egér pozíció-
Várj- a parancsok közti várakozási idő (várj 50)
Alak változtatás- alak váltásra jó például (alak! "|képsor\és innen választasz valamit|
Pontméret- ha egy alakzatban valamilyen nagyságú pontot szeretnénk tenni akkor be kell írni a parancsot aminek nincs rövidítése. (pontméret 6)
Láthatóság- a láthatóság parancs a teknőc látható, avagy láthatatlanságát állítja be. (látható! "igaz látható, vagy látható! "hamis láthatatlan
Gombnyomás- STOP:ha beírjuk hogy:stopmind. minden megáll
Stopmind-ha ezt a parancsot beírod a tenőc és minden futó eljárás megáll.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License