Aktiv Alakszin

A shapeColour (alakszín) beállítás értéke minden teknőchöz.
Lehet bármilyen szín vagy [] üres lista (mely azt jelenti, hogy épp nincs aktívnak deklarálva egyetlen szín sem a teknőchöz). Ha egy teknőcnek meg van határozva az aktív alakszíne (azaz ha a shapeColour (alakszín) művelet arra a bizonyos teknőcre nem üres listával tér vissza), akkor a teknőc aktuális alakjának minden olyan színű pontja kicserélődik a teknőc tollának színére. Például:

? newClass "Turtle "színesAutó
[shape (loadImage "sárgaAutó) pen pu shapeColour yellow]
? repeat 20 [p1'new "színesAutó [pos any penColour any]]
? újOsztály "Teknőc "színesautó
[alak (betöltképsor "sárgaautó) toll tollatfel alakszín sárga]
? ismétlés 20 [p1'új "színesautó [poz tetszőleges tollszín tetszőleges]]

© Ivan Kalas (Magyar változat: ELTE TEAM Labor)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License